Rezultāts: Skolas ēkas telpu grupas Nr.004 vienkāršota atjaunošana Cēsu prospektā 1, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Priekuļu novada pašvaldība (90000057511)
Uzvarētājs
SIA WOOD CONSTRACTIONS (40003701466)
Summa
46 520,11 EUR
Sludinājums
www.priekuli.lv/pasvaldiba/iepirkum...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Priekuļu novada pašvaldība, 90000057511
Pasta adrese: Cēsu prospekts 5
Pilsēta/Novads: Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads Pasta indekss: LV - 4126 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Inga Zaperecka Tālruņa numurs: 64127979
E-pasta adrese: inga.zaperecka@priekulunovads.lv Faksa numurs: 64107871
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.priekuli.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi2015

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Skolas ēkas telpu grupas Nr.004 vienkāršota atjaunošana Cēsu prospektā 1, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu novads, LV-4126

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Skolas ēkas telpu grupas Nr.004 vienkāršota atjaunošana Cēsu prospektā 1, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45000000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

46520.11 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PNP 2015/58

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par Skolas ēkas telpu grupas Nr.004 vienkāršotu atjaunošanu Cēsu prospektā 1, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
25/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
11
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA WOOD CONSTRACTIONS, 40003701466

Pasta adrese: Dzintaru iela 10

Pilsēta/Novads: Sigulda, Siguldas novads

Pasta indekss: LV-2150

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: brauers@inbox.lv

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 49097.05    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 46520.11    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv