Rezultāts: Papildus remonta darbi Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas sākumskolā Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Jūrmalas pilsētas dome (90000056357)
Uzvarētājs
SIA AV Būvnieks (42403024682)
Summa
3 994,82 EUR
Sludinājums
www.jurmala.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Jūrmalas pilsētas dome, 90000056357

Pasta adrese

Jomas ielā 1/5

Pilsēta / Novads

Jūrmala

Pasta indekss

LV - 2015

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Mārīte Okdaldere

Tālruņa numurs

26642216

Faksa numurs

E-pasta adrese

marite.okdaldere@jpd.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jurmala.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.jurmala.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Papildus remonta darbi Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas sākumskolā Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Jūrmalas pilsēta

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Papildus remonta darbi Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas sākumskolā Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45453000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

3994.82 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JPD 2015/158

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Papildus remonta darbi Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas sākumskolā Lēdurgas ielā 27, Jūrmalā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

06/01/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA AV Būvnieks, 42403024682

Pasta adrese

Maskavas 22-17

Pilsēta / novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV-4604

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3994.82    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3994.82    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punktu.

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv