Rezultāts: Papilddarbi objektā „Peldbaseins un BMX riteņbraukšanas trase Rīgas ielā 91, Valmierā”

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Valmieras pilsētas pašvaldība (90000043403)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS" (40003051954)
Summa
81 866,49 EUR
Sludinājums
www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/publi...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valmieras pilsētas pašvaldība, 90000043403

Pasta adrese

Lāčplēša ielā 2

Pilsēta / Novads

Valmiera

Pasta indekss

LV-4201

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Iepirkuma komisijas sekretārs Raivis Grīviņš

Tālruņa numurs

64207149

Faksa numurs

64207125

E-pasta adrese

raivis.grivins@valmiera.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.valmiera.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.valmiera.lv/lv/pasvaldiba/publiskie_iepirkumi/

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Papilddarbi objektā „Peldbaseins un BMX riteņbraukšanas trase Rīgas ielā 91, Valmierā”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīgas iela 91, Valmiera

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Papilddarbi objektā „Peldbaseins un BMX riteņbraukšanas trase Rīgas ielā 91, Valmierā”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45212200-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

81866.49 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPP 2016/012IZN

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Papilddarbi objektā „Peldbaseins un BMX riteņbraukšanas trase Rīgas ielā 91, Valmierā”

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

24/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARČERS", 40003051954

Pasta adrese

Katlakalna iela 11

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1073

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67810596

Faksa numurs

67810597

E-pasts

arcers@arcers.lv

Vispārējā interneta adrese:

http://www.arcers.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 81866.49    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 81866.49    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta noteikumiem, nepiemērojot minētā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, saskaņā ar 8.2 panta (16) daļas 2.punktu, jo līguma priekšmets atbilst šā likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta nosacījumiem.

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv