Rezultāts: „Liellopu kūts, skābbarības tranšejas un mēslu krātuves” projektēšana un būvniecība

Publicēts
01.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
Valmieras rajona Jeru pagasta zemnieku saimniecība "CERIŅI" (44101001078)
Uzvarētājs
SIA "STATIO Solutions" (40103325325)
Summa
950 268,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Valmieras rajona Jeru pagasta zemnieku saimniecība "CERIŅI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101001078

Adrese

"Ceriņi", Jeru pagasts, Rūjienas novads, Latvija, LV-4234

Tālruņa numurs(-i)

29211183

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks, Aldis Kļaviņš, 29211183, cer_2015@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

„Liellopu kūts, skābbarības tranšejas un mēslu krātuves” projektēšana un būvniecība

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/12/2015

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "STATIO Solutions" 40103325325 Bruņinieku iela 47-3-33, Rīga Latvija
SIA "Goldingen Invest" 41203038093 Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 Latvija
SIA "SCM Latvia" 50003940221 Zeltrītu iela 10-15, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "STATIO Solutions" 40103325325 Bruņinieku iela 47-3-33, Rīga Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

950268 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv