Rezultāts: Lauksaimniecības noliktavas būvniecība

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA "Lauce" (40003693347)
Tālrunis
29227800, 64866111

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Lauce"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003693347

Adrese: "Vīķi", Kokari, Varakļānu pagasts, Varakļānu novads, Latvija, LV-4838

Tālruņa numurs(-i): 29227800
Faksa numurs(-i) (ja ir): 64866111

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Uldis Bulavs

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Lauksaimniecības noliktavas būvniecība
3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā: 15/12/2015
4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir:
5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem: Pārtraukta iepirkuma procedūra
6. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv