Rezultāts: Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Lejasstrazdu pamatskolai, Dobeles novadā

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Dobeles novada pašvaldība (90009115092)
Uzvarētājs
SIA „RUBATE” (40003291605)
Summa
57 045,93 EUR
Sludinājums
dobele.lv/page/iepirkumi...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Dobeles novada pašvaldība, 90009115092

Pasta adrese

Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701

Pilsēta / Novads

Dobele

Pasta indekss

3701

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Laila Šereiko

Tālruņa numurs

63720939

Faksa numurs

63707258

E-pasta adrese

laila.sereiko@dobele.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dobele.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://dobele.lv/page/iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Lejasstrazdu pamatskolai, Dobeles novadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Lejasstrazdu pamatskola, Lejasstrazdi, Dobeles pagasts, Dobeles novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Lejasstrazdu pamatskolai, Dobeles novadā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45232141-2 45331110-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

57045.93 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DNP 2015/37

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana Lejasstrazdu pamatskolai, Dobeles novadā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

07/01/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „RUBATE” , 40003291605

Pasta adrese

Hipokrāta iela 2d

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1079

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64497777

Faksa numurs

64471305

E-pasts

rubate@apollo.lv

Vispārējā interneta adrese:

www.rubate.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 57045.93    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 57045.93    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv