Rezultāts: Būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršana Daugavpils 10.vidusskolas ēkā (Tautas ielā 11, Daugavpilī) un Daugavpils 17.vidusskolas ēkā (Valmieras ielā 5, Daugavpilī)

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Daugavpils pilsētas dome (90000077325)
Uzvarētājs
SIA "Green Būve" (41503054383), SIA "BORG" (41503012572)
Summa
20 529,05 EUR
Sludinājums
www.daugavpils.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Daugavpils pilsētas dome, 90000077325

Pasta adrese

Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV - 5400

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5400

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Anatolijs Kriviņš

Tālruņa numurs

65404329

Faksa numurs

65421941

E-pasta adrese

anatolijs.krivins@daugavpils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.daugavpils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.daugavpils.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršana Daugavpils 10.vidusskolas ēkā (Tautas ielā 11, Daugavpilī) un Daugavpils 17.vidusskolas ēkā (Valmieras ielā 5, Daugavpilī)

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvijas Republika, Daugavpils

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršana Daugavpils 10.vidusskolas ēkā un Daugavpils 17.vidusskolas ēkā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45000000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

20529.05 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DPD 2016/06

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "A" daļa (Būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršana Daugavpils 10.vidusskolas ēkā (Tautas ielā 11, Daugavpilī))

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

16/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

11

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Green Būve", 41503054383

Pasta adrese

Mendeļejeva iela 15

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5410

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 17984.82    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 17984.82    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: "B" daļa (Būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršana Daugavpils 17.vidusskolas ēkā (Valmieras ielā 5, Daugavpilī))

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

16/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "BORG", 41503012572

Pasta adrese

Mazā Dārza iela 5-7

Pilsēta / novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5404

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2544.23    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2544.23    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

SIA "Green Būve" piedāvājumā "A" daļai (EUR 17985,22 bez PVN) tika labotas aritmētiskās kļūdas un piedāvājuma summa sastāda EUR 17984,82 bez PVN); SIA "Būvjumts" piedāvājums "A" daļā ir noraidīts kā neatbilstošs pasūtītāja specifikācijas prasībām; SIA "Defass-D" ir atsaukusi savu piedāvājumu iepirkuma "B" daļā. Iepirkumu līgumi tika noslēgti 24.02.2016.

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv