Rezultāts: Apkures sistēmas būvniecība cūku kūtīs Krastmalas, Allažu pagasts un "Rukši" Lauberes pagasts

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA "Baltic Pork" (40003486540)
Uzvarētājs
SIA "TTTPluss" (40003991300)
Summa
174 123,72 EUR
Tālrunis
29273352, 29162444

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Baltic Pork"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003486540

 Adrese: "Krastmalas", Allažu pagasts, Siguldas novads, Latvija, LV-2154

 Tālruņa numurs(-i): 29273352; 29162444
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Ingus Mālnieks tel. 29273352; 29162444; ingus.malnieks@balticpork.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Apkures sistēmas būvniecība cūku kūtīs Krastmalas, Allažu pagasts un "Rukši" Lauberes pagasts
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 07/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "TTTPluss" 40003991300 Pīlādžu 9, Inciems, Krimuldas novads, LV-2145 Latvija
SIA "SANART" 44103043748 Lauku iela 4a, Valmiermuiža, valmieras pag. Burtnieku novads, LV-4219 Latvija
SIA "Remce" 40003542778 Briņģu iela 2, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA "KoncepsAJ" 43603059116 Akadēmijas iela 28-42, jelgava, LV-3001 Latvija
SIA "ACV Status" 40003749496 Starta iela 6b, Rīga, LV-1026 Latvija
SIA "Energoremonts Rīga" 40003458871 Krustpils iela 15, Rīga, LV-1073 Latvija
SIA "Balsts" 40003229160 Brīvības gatve 263-7, Rīga, LV-1006 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "TTTPluss"  40003991300  Pīlādžu 9, Inciems, Krimuldas novads, LV-2145  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 174123.72 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv