Rezultāts: Militāro būvju palieku nojaukšana Skrundas novadā

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
Uzvarētājs
SIA “Drvs” (40103701104)
Summa
23 265,94 EUR
Sludinājums
www.lvm.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: AS "Latvijas valsts meži", 40003466281
Pasta adrese: Vaiņodes iela 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: lv -1004 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Jeļena Čaplinska Tālruņa numurs: 26182801;67805015
E-pasta adrese: j.caplinska@lvm.lv Faksa numurs: 67805430
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: akciju sabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: mežsaimniecība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Militāro būvju palieku nojaukšana Skrundas novadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Skrundas novads, Raņķu pagasts

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Militāro būvju palieku nojaukšana. Objektā atrodas militāro būvju komplekss, kas sastāv no 3 ēkām. Sk.Tehnisko specifikāciju un paskaidrojuma rakstu ēkas nojaukšanai.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45110000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

23265.94 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AS LVM 2015/493_B

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par militāro būvju palieku nojaukšanu Skrundas novadā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
16
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA “Drvs”, 40103701104

Pasta adrese: Mūkusalas iela 29

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@demontaza.lv

Tālruņa numurs: 27001177, 29626502

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 23265.94    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 23265.94    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Sk. Iepirkuma noteikumus Pasūtītāja mājas lapā

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv