Rezultāts: Lietus ūdens uztvērējaku tīrīšana, remonts, ieziemošana

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils pakalpojumi" (45403006010)
Uzvarētājs
SIA "Hektors" (45403001668)
Summa
10 040,00 EUR
Sludinājums
www.jekabpils-pakalpojumi.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils pakalpojumi", 45403006010
Pasta adrese: Zemgales iela 24/1
Pilsēta/Novads: Jēkabpils Pasta indekss: LV-5201 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Jānis Hauka Tālruņa numurs: +371 26188882
E-pasta adrese: jekpak@jekpak.lv Faksa numurs: +371 65237667
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jekabpils-pakalpojumi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jekabpils-pakalpojumi.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Atkritumu apsaimniekošana, ielu būvdarbi
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Lietus ūdens uztvērējaku tīrīšana, remonts, ieziemošana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 16
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Jēkabpils pilsētas administratīvā teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Lietus ūdens uztvērējaku tīrīšana, remonts, ieziemošana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
90480000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

10040 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JPJ 2015/15

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Lietus ūdens uztvērējaku tīrīšana, remonts, ieziemošana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/12/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Hektors", 45403001668

Pasta adrese: Brīvības iela 3b

Pilsēta/Novads: Jēkabpils

Pasta indekss: LV-5201

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: hektors@apollo.lv

Tālruņa numurs: +371 65234066

Faksa numurs: +371 65237950

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 10040    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10040    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv