Rezultāts: Ēkas pagraba pārseguma siltināšana Ausekļa prospektā 4, Ogrē

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks” (90010402651)
Uzvarētājs
SIA "Line-X Baltic" (50103301371)
Summa
14 442,07 EUR
Sludinājums
www.ogresnamsaimnieks.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks”, 90010402651
Pasta adrese: Mālkalnes prospekts 3
Pilsēta/Novads: Ogre Pasta indekss: LV - 5003 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Lolita Romaņenko Tālruņa numurs: 65049105
E-pasta adrese: lolita.romanenko@ogresnamsaimnieks.lv Faksa numurs: 65049101
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ogresnamsaimnieks.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ogresnamsaimnieks.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Ēkas pagraba pārseguma siltināšana Ausekļa prospektā 4, Ogrē

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ausekļa prospekts 4

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Ēkas pagraba pārseguma siltināšana Ausekļa prospektā 4, Ogrē

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45321000-3

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

14442.07 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ONPAON 2015/54-MI

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ēkas pagraba pārseguma siltināšana Ausekļa prospektā 4, Ogrē
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
26/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Line-X Baltic", 50103301371

Pasta adrese: 50103301371

Pilsēta/Novads: "Ziedkalni", Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.,

Pasta indekss: LV-5015

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: olegs@line-x.lv

Tālruņa numurs: 67187410

Faksa numurs: 67187409

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 14442.07    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 14442.07    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv