Rezultāts: Būvdarbi NBS SUV bāzē Dzintara ielā 63, Rīgā (ārkārtas apstākļos)

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (90009225180)
Uzvarētājs
SIA "RCI Gulbene" (44603001695)
Summa
131 232,16 EUR
Sludinājums
www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, 90009225180
Pasta adrese: Ernestīnes 34
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1046 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Vita Puriņa Tālruņa numurs: 67300218
E-pasta adrese: vita.purina@vamoic.gov.lv Faksa numurs: 67300207
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vamoic.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Būvdarbi NBS SUV bāzē Dzintara ielā 63, Rīgā (ārkārtas apstākļos)

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Dzintara ielā 63, Rīgā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Būvdarbi NBS SUV bāzē Dzintara ielā 63, Rīgā (ārkārtas apstākļos)

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45000000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

131232.16 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VAMOIC 2015/214

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: 131232,16
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
16/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "RCI Gulbene", 44603001695

Pasta adrese: Baložu iela 4

Pilsēta/Novads: Gulbene

Pasta indekss: 4401

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: rci@siarci.lv

Tālruņa numurs: 64497700

Faksa numurs: 64472248

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 131232.16    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 131232.16    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkums „Būvuzraudzība objektā „ Būvdarbi NBS SUV bāzē Dzintara ielā 63, Rīgā (ārkārtas apstākļos)” id.Nr.VAMOIC 2015/214 tika organizēts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra rīkojuma Nr.808 „Par papildus finansējuma piešķiršanu 2016. – 2018.gadam, lai nodrošinātu uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto spēkiem” 1.punktu un Publisko iepirkumu likuma saskaņā ar 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2. punktu.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv