Rezultāts: Biokurināmā (šķeldas) katlagregāta ar siltuma jaudu 0,5MW piegāde, montāža un darbinieku instruktāža

Publicēts
09.12.2015
09.12.2015
Pasūtītājs
SIA ENERGOLUX (40103511350)
Uzvarētājs
SIA ''REVENITA'' (40003611478)
Summa
154 400,00 EUR
Tālrunis
29185197

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 09/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA ENERGOLUX

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103511350

 Adrese: ''Vecvimbas 1'', Berģi, Garkalnes novads, Latvija, LV-1024

 Tālruņa numurs(-i): 29185197
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis, Sandis Gromovs, 29185197, energolux@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Biokurināmā (šķeldas) katlagregāta ar siltuma jaudu 0,5MW piegāde, montāža un darbinieku instruktāža
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 22/11/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 09/12/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA ''REVENITA'' 40003611478 Skuju iela 1, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA ''REVENITA''  40003611478  Skuju iela 1, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 154400 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv