Rezultāts: Pagasta ēkas jumta remonts

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde (90000025323)
Uzvarētājs
SIA Balti Construction (40103810894)
Summa
8 304,25 EUR
Sludinājums
www.silmala.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde, 90000025323
Pasta adrese: Saules iela 4,c.Gorņica, Silmalas pagasts,p.n.Malta,Rēzeknes novads
Pilsēta/Novads: Rēzekne Pasta indekss: LV 4630 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Jevģēnija Grišuļonoka Tālruņa numurs: 64644682
E-pasta adrese: jevgeenija@tvnet.lv Faksa numurs: 64644830
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.silmala.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.silmala.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Pagasta ēkas jumta remonts

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rēzeknes novada Silmalas pagasts

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Pagasta ēkas jumta remonts

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45200000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8304.25 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SPP 2015/12

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Pagasta ēkas jumta remonts
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
02/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
13
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Balti Construction, 40103810894

Pasta adrese: Akmeņu iela 38A-6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV 1048

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: kalvis.bc@gmail.com

Tālruņa numurs: 27571208

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8304.25    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8304.25    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv