Rezultāts: Daugavmalas promenādes gājēju un veloceliņa turpinājumu izbūve publiskajā teritorijā Dārziņu virzienā, Rīgā, zemes gabalu kadastra Nr. 0100 125 6871 un Nr. 0100 125 0118

Publicēts
15.06.2015
15.06.2015
Pasūtītājs
Rīgas domes Rīgas Austrumu izpilddirekcija (90000048129)
Uzvarētājs
SIA "V SERVICE" (40003920717)
Summa
94 919,28 EUR
Sludinājums
https://www.eriga.lv/Anonymous/Serv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 15/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas domes Rīgas Austrumu izpilddirekcija, 90000048129
Pasta adrese: Daugavpils iela 31
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1003 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Galvenā speciāliste (iepirkumu komisijas sekretāre) Elita Tuča Tālruņa numurs: 67013564, mob. tālr. 29161027
E-pasta adrese: elita.tuca@riga.lv Faksa numurs: 67013505
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rigasaustrumi.lv
Pircēja profila adrese (URL): https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Daugavmalas promenādes gājēju un veloceliņa turpinājumu izbūve publiskajā teritorijā Dārziņu virzienā, Rīgā, zemes gabalu kadastra Nr. 0100 125 6871 un Nr. 0100 125 0118

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Daugavmalas promenādes gājēju un veloceliņa turpinājumu izbūve publiskajā teritorijā Dārziņu virzienā, Rīgā, zemes gabalu kadastra Nr. 0100 125 6871 un Nr. 0100 125 0118

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45200000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

94919.28 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RD IA 2015/2

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Daugavmalas promenādes gājēju un veloceliņa turpinājumu izbūve publiskajā teritorijā Dārziņu virzienā, Rīgā, zemes gabalu kadastra Nr. 0100 125 6871 un Nr. 0100 125 0118
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
7
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V SERVICE", 40003920717

Pasta adrese: Riekstu iela 10-18

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1055

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 27061949

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 94919.28    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 94919.28    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv