Rezultāts: Cieceres internātpamatskolas 1.-4.klašu mācību korpusa trīs klašu kosmētiskais remonts

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
Cieceres internātpamatskola (90000348297)
Uzvarētājs
SIA "Saldus Būve" (48503001892)
Summa
26 360,38 EUR
Sludinājums
cip.saldus.lv/sakums/valsts-iepirku...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Cieceres internātpamatskola, 90000348297
Pasta adrese: Kalnsētas iela 13,
Pilsēta/Novads: Saldus Pasta indekss: LV-3801 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Jurģis Brazdauskis Tālruņa numurs: 26034398
E-pasta adrese: cieceres.internatpamatskola@saldus.lv Faksa numurs: 63881021
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://cip.saldus.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://cip.saldus.lv/sakums/valsts-iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Cieceres internātpamatskolas 1.-4.klašu mācību korpusa trīs klašu kosmētiskais remonts

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Cieceres internātpamatskola

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Cieceres internātpamatskolas 1.-4.klašu mācību korpusa trīs klašu kosmētiskais remonts

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45000000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

26360.38 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

CIP 2015/1

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Cieceres internātpamatskolas 1.-4.klašu mācību korpusa trīs klašu kosmētiskais remonts
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Saldus Būve", 48503001892

Pasta adrese: Dzirnavu ielā 4

Pilsēta/Novads: Saldus

Pasta indekss: LV - 3801

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: dainis@saldusbuve.lv

Tālruņa numurs: 29481711

Faksa numurs: 63807120

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 26360.38    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 26360.38    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv