Rezultāts: Bitumena emulsijas piegāde

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
Priekuļu novada pašvaldība (90000057511)
Uzvarētājs
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras ceļu rajons (40003356530)
Summa
3 820,00 EUR
Sludinājums
www.priekuli.lv/pasvaldiba/iepirkum...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 12/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Priekuļu novada pašvaldība, 90000057511
Pasta adrese: Cēsu prospekts 5
Pilsēta/Novads: Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads Pasta indekss: LV - 4126 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Inga Zaperecka Tālruņa numurs: 22042175
E-pasta adrese: inga.zaperecka@priekulunovads.lv Faksa numurs: 64107871
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.priekuli.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi2015

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Bitumena emulsijas piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Izpildītāja norādītā adrese, bet ne tālāk kā 5km attālumā no Dārza ielas 11B, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


10 t bitumena emulsijas iegāde Izpildītāja norādītajā piegādes vietā atbilstoši Pasūtītāja nepieciešamībai, bet ne vairāk kā 450l apjomā vienā piegādes reizē

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
44113610-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

3820 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PNP 2015/26

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Bitumena emulsijas piegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
02/06/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras ceļu rajons, 40003356530

Pasta adrese: Rīgas iela 65

Pilsēta/Novads: Valmiera

Pasta indekss: LV-4200

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs: 64122119

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3820    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3820    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv