Grozījumi: SML ēkas renovācija- vienkāršotās atjaunošanas darbu veikšana-II.daļa

Publicēts
22.05.2015
22.05.2015
Pasūtītājs
Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitates Fizikas institūts" (90002112199)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
ipul.lv/iepirkumi/...
Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 22/05/2015

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitates Fizikas institūts", 90002112199


Pasta adrese: Miera iela 32


Pilsēta/Novads: Salaspils


Pasta indekss: LV-2169

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Latvijas Universitātes Fizikas institūts , Latvijas Universitātes aģentūra, Miera iela 32, Sa laspils, LV - 2169, Latvija


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Gints Rieksts

Tālruņa numurs: +37122300131

E-pasta adrese: gints.rieksts@inbox.com


Faksa numurs: 67901214

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://http:/ipul.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://ipul.lv/iepirkumi/

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: SML ēkas renovācija- vienkāršotās atjaunošanas darbu veikšana-II.daļa
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: LU FI SML ēkas renovācija- vienkāršotās atjaunošanas darbu veikšana saskaņā ar konkursa Tehnisko specifikāciju un būvprojekta dokumentāciju
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  45000000-7
Papildu kods (-i)  
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: LU FI 2015/10/ERAF-INFRA

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 29/04/2015 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
29/04/2015 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.4) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Datumu labojuma vieta:
IV.3.4) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus(izņemot DIS)

Šī teksta vietā:
28/05/2015 (dd/mm/gggg)
10:00

Jābūt:
10/06/2015 (dd/mm/gggg)
10:00

Datumu labojuma vieta:
IV.3.5) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi

Šī teksta vietā:
28/05/2015 (dd/mm/gggg)
10:00

Jābūt:
10/06/2015 (dd/mm/gggg)
10:00

Datumu labojuma vieta:
IV.3.8) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

Šī teksta vietā:
28/05/2015 (dd/mm/gggg)
10:00

Jābūt:
10/06/2015 (dd/mm/gggg)
10:00IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv