Rezultāts: Rīgas ielas posmā no Robežu ielas līdz Lāčplēša ielai apgaismojuma pārbūve, Līvānos

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
Līvānu novada dome (90000065595)
Uzvarētājs
SIA "Jēkabpils PMK" (45403003160)
Summa
79 863,67 EUR
Sludinājums
www.livani.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Līvānu novada dome, 90000065595
Pasta adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316
Pilsēta/Novads: Līvāni Pasta indekss: LV 5316 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Intis Svirskis Tālruņa numurs: 65307272
E-pasta adrese: intis.svirskis@livani.lv Faksa numurs: 65307255
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.livani.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.livani.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Rīgas ielas posmā no Robežu ielas līdz Lāčplēša ielai apgaismojuma pārbūve, Līvānos

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīgas iela, Līvāni

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Rīgas ielas posmā no Robežu ielas līdz Lāčplēša ielai apgaismojuma pārbūve, Līvānos

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45111291-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

79863.67 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LND 2015/12

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Rīgas ielas posmā no Robežu ielas līdz Lāčplēša ielai apgaismojuma pārbūve, Līvānos
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
15/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Jēkabpils PMK", 45403003160

Pasta adrese: Madonas iela 27, Jēkabpils, LV - 5202

Pilsēta/Novads: Jēkabpils

Pasta indekss: LV - 5202

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 79863.67    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 79863.67    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. KPFI, Klimata pārmaiņu finanšu instruments, projektu atklāts konkurss „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv