Rezultāts: Pakaišu kūtsmēslu vircas krātuves būvniecība, teritorijas labiekārtošanas darbi.

Publicēts
21.05.2015
21.05.2015
Pasūtītājs
Lauksaimniecības Pakalpojumu Kooperatīvā sabiedrība "ABC PROJEKTS" (44103036074)
Uzvarētājs
EA BŪVE, SIA (41203040026)
Summa
88 000,00 EUR
Tālrunis
67077794, 67077794

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 21/05/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Lauksaimniecības Pakalpojumu Kooperatīvā sabiedrība "ABC PROJEKTS"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103036074

 Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1010

 Tālruņa numurs(-i): 67077794
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67077794

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vāgners, 26770980, martins.vagners@abcprojekts.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Pakaišu kūtsmēslu vircas krātuves būvniecība, teritorijas labiekārtošanas darbi.
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 11/04/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 06/05/2015
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): 11/05/2015
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
KURZEMES JUMTU SERVISS, SIA 41203030634 Ieriķu iela 36-24, Rīga, LV-1084 Latvija
EA BŪVE, SIA 41203040026 "Tīrumi", Priedaina, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301 Latvija
GBBūve, SIA 41203048941 "Dižrobežnieki", Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SJ BŪVE, SIA 41203023670 Upes iela 4, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 EA BŪVE, SIA  41203040026  "Tīrumi", Priedaina, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 88000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku Atbalsta Dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Projekta "Kūts ar šķūni rekonstrukcija un mēslu krātuves būvniecība" Jaunsētas, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., ietvaros.

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv