Sludinājums: Krimuldas novada Krimuldas doktorāta ēkas telpu remontdarbi projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Krimuldas doktorāts”” ietvaros

Publicēts
22.05.2015
22.05.2015
Pasūtītājs
Krimuldas novada dome (90000068799)
Termiņš
03.06.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Linards Kumskis
E-pasts
Sludinājums
www.krimulda.lv/dokuments/publiskie...
Tālrunis
26406072

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Krimuldas novada dome, 90000068799
Pasta adrese: Parka iela 1, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads,
Pilsēta/Novads: Ragana Pasta indekss: LV2144 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Linards Kumskis Tālruņa numurs: 26406072
E-pasts: linards.kumskis@latnet.lv Faksa numurs: 67976869
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.krimulda.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.krimulda.lv/dokuments/publiskie-iepirkumi/
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Pašvaldība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Krimuldas novada Krimuldas doktorāta ēkas telpu remontdarbi projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Krimuldas doktorāts”” ietvaros

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Saules iela 1a, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Krimuldas novada Krimuldas doktorāta ēkas telpu remontdarbi projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Krimuldas doktorāts”” ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45453000-7

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             29/06/2015(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

KND 2015/6

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 03/06/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 9:00-17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 03/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): SIA "Krimuldas doktorāts", 40003171701
Pasta adrese: Saules iela 1A
Pilsēta/Novads: Ragana Pasta indekss: LV-2144 Valsts: Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv