Rezultāts: Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Aglonas novada publiskajā teritorijā

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
Aglonas novada dome (90000065754)
Uzvarētājs
personu grupai SIA “ Vizulo” un SIA “ Vizulo Solutions” (Reģ. Nr. 40103590897 un Reģ. Nr. 40103841199)
Summa
40 193,91 EUR
Sludinājums
www.aglona.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Aglonas novada dome, 90000065754
Pasta adrese: Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads
Pilsēta/Novads: Aglona Pasta indekss: LV-5304 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Edgars Ciganovičs Tālruņa numurs: 22046768
E-pasta adrese: edgars.ciganovics@aglona.lv Faksa numurs: 65324573
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aglona.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.aglona.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Aglonas novada publiskajā teritorijā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Aglonas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


„Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Aglonas novada publiskajā teritorijā”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45231400-9 31527260-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

40193.91 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AND 2015/04/KPFI

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Aglonas novada publiskajā teritorijā”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
15/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: personu grupai SIA “ Vizulo” un SIA “ Vizulo Solutions” , Reģ. Nr. 40103590897 un Reģ. Nr. 40103841199

Pasta adrese: Ganību dambis 7A,

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: 1045

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 40193.91    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 40193.91    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv