Rezultāts: Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes “Cālītis” virtuves telpu un grupu kosmētiskais remonts

Publicēts
22.05.2015
22.05.2015
Pasūtītājs
Iecavas novada dome (90000056376)
Uzvarētājs
SIA AV Projekts (42102001611)
Summa
15 589,30 EUR
Sludinājums
www.iecava.lv/lv/pasvaldiba/iepirku...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iecavas novada dome, 90000056376
Pasta adrese: Skolas 4, Iecava
Pilsēta/Novads: Iecavas novads Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Signija Mackeviča Tālruņa numurs: +371 63941328, +371 22006683
E-pasta adrese: signija.mackevica@iecava.lv Faksa numurs: +371 63941991
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iecava.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.iecava.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes "Cālītis" virtuves telpu un grupu kosmētiskais remonts

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Zemgales iela 9a, Iecava, Iecavas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Virtuves telpu un grupu kosmētiskais remonts

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45000000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

15589.3 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

IND 2015/12

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: par Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes "Cālītis" virtuves telpu un grupu kosmētisko remontu
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
18/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA AV Projekts, 42102001611

Pasta adrese: Liliju iela 25

Pilsēta/Novads: Mārupe, Mārupes novads

Pasta indekss: LV-2167

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: av_projekts.andris@latnet.lv

Tālruņa numurs: +371 67614997, +371 29487504

Faksa numurs: +371 67625519

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 15589.3    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 15589.3    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis", 90000099996
Pasta adrese: Zemgales iela 9a, Iecavas novads
Pilsēta/Novads: Iecava Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv