Rezultāts: Būvuzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA”ēkas būvniecībai

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
Alojas novada dome (90000060032)
Uzvarētājs
SIA Firma L4 (40003236001)
Summa
11 800,00 EUR
Sludinājums
www.aloja.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Alojas novada dome, 90000060032
Pasta adrese: Jūras iela 13
Pilsēta/Novads: Aloja Pasta indekss: LV-4064 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Marika Kamale Tālruņa numurs: 64031229
E-pasta adrese: marika.kamale@aloja.lv Faksa numurs: 64023925
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aloja.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.aloja.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Būvuzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas "SALA"ēkas būvniecībai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ungurpils, Alojas nov.

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Būvuzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas "SALA"ēkas būvniecībai

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71247000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

11800 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AND 2015/13

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Būvuzraudzība Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas "SALA"ēkas būvniecībai
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
28/04/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Firma L4, 40003236001

Pasta adrese: Jelgavas iela 90

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1004

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: firmal4@l4.lv

Tālruņa numurs: 67500180

Faksa numurs: 67500181

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 11800    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 11800    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv