Rezultāts: Asfaltbetona segas remonts Dzelzceļnieku ielā 21, Rēzeknē

Publicēts
25.05.2015
25.05.2015
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes Namsaimnieks" (40003215461)
Uzvarētājs
SIA „Ceļi un tilti” (LV42403006225)
Summa
20 036,82 EUR
Sludinājums
www.reznam.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes Namsaimnieks", 40003215461
Pasta adrese: Atbrīvošanas aleja 106
Pilsēta/Novads: Rēzekne Pasta indekss: LV4600 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Andrejs Drebeinieks Tālruņa numurs: 64622433
E-pasta adrese: namsaimnieks@rezekne.lv Faksa numurs: 64624501
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.reznam.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.reznam.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Asfaltbetona segas remonts Dzelzceļnieku ielā 21, Rēzeknē

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Dzelzceļnieku iela 21, Rēzekne

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Asfaltbetona segas remontu Dzelzceļnieku ielā 21, Rēzeknē

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45233200-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

20036.82 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RN 2015/8

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Uzņēmuma līgums
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „Ceļi un tilti”, LV42403006225

Pasta adrese: Miera iela 5, Čornaja, Čornajas pagasts,

Pilsēta/Novads: Rēzeknes novads

Pasta indekss: LV-4617

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ct@celiuntilti.lv

Tālruņa numurs: 64623581

Faksa numurs: 64623581

Vispārējā interneta adrese (URL): www.celiuntilti.lv/

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 20036.82    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 20036.82    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv