Rezultāts: Dobeles Valsts ģimnāzijas kāpņu remonts

Publicēts
01.08.2014
01.08.2014
Pasūtītājs
Dobeles novada pašvaldība (90009115092)
Uzvarētājs
SIA "BP Studija" (40103321427)
Summa
9 183,79 EUR
Sludinājums
dobele.lv/page/iepirkumi...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/08/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Dobeles novada pašvaldība, 90009115092
Pasta adrese: Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701
Pilsēta/Novads: Dobele Pasta indekss: 3701 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Laila Šereiko Tālruņa numurs: 63720939; 26549058
E-pasta adrese: laila.sereiko@dobele.lv Faksa numurs: 63707258
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dobele.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://dobele.lv/page/iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Dobeles Valsts ģimnāzijas kāpņu remonts

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Dobeles Valsts ģimnāzija, Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Kāpņu remonts Dobeles Valsts ģimnāzijā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45450000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

9183.79 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DNP 2014/25

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Dobeles Valsts ģimnāzijas kāpņu remonts
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
21/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "BP Studija", 40103321427

Pasta adrese: "Pakrasti", Ropaži

Pilsēta/Novads: Ropažu novads

Pasta indekss: LV-2135

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@flizetaji.lv

Tālruņa numurs: 29222467

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9183.79    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9183.79    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Dobeles novada Izglītības pārvalde, 90009147276
Pasta adrese: Brīvības iela 17
Pilsēta/Novads: Dobele Pasta indekss: LV-3701 Valsts: Latvija

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv