Rezultāts: Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā” ietvaros

Publicēts
01.08.2014
01.08.2014
Pasūtītājs
Nagļu pagasta pārvalde (90000025499)
Uzvarētājs
SIA Sistēmeksperts (44103048105)
Summa
3 942,00 EUR
Sludinājums
www.rezeknesnovads.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/08/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Nagļu pagasta pārvalde, 90000025499
Pasta adrese: Nagļu c., Nagļu pagasts, Rēzeknes novads
Pilsēta/Novads: nav Pasta indekss: LV 4631 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Viktors Vasiļevskis Tālruņa numurs: 29123840
E-pasta adrese: info@nagli.lv Faksa numurs: nav
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rezeknesnovads.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rezeknesnovads.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Pašvaldības funkcijas
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciemā" ietvaros

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rēzeknes novada Nagļu pagasta Nagļu ciems

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Būvuzraudzība

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71247000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

3942 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

NPP 2014/2

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novadaNagļu pagasta Nagļu ciemā"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
25/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Sistēmeksperts, 44103048105

Pasta adrese: Mazvasaraudži, Druvienas pagasts

Pilsēta/Novads: Gulbenes novads

Pasta indekss: LV-4426

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: sistemeksperts@inbox.lv

Tālruņa numurs: 29122179

Faksa numurs: nav

Vispārējā interneta adrese (URL): nav

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3942    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3942    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonds

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv