Rezultāts: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ances pagasta kultūras nama „Ausmas” jumta seguma, ventilācijas sistēmas un elektroapgādes rekonstrukcijai Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
Ventspils novada dome (90000052035)
Uzvarētājs
SIA "BM-projekts" (40103196966)
Summa
7 975,00 EUR
Sludinājums
www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 31/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ventspils novada dome, 90000052035
Pasta adrese: Skolas iela 4
Pilsēta/Novads: Ventspils Pasta indekss: LV 3601 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Juris Krilovskis Tālruņa numurs: 63629492; 29145212
E-pasta adrese: juris.krilovskis@ventspilsnd.lv Faksa numurs: 63622231
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspilsnovads.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ventspilsnovads.lv/ct-menu-item-348/ct-menu-item-401/2014-g-arhivsiepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ances pagasta kultūras nama „Ausmas” jumta seguma, ventilācijas sistēmas un elektroapgādes rekonstrukcijai Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ances kultūras nams "Ausmas", Ances pagasts, Ventspils novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ances pagasta kultūras nama „Ausmas” jumta seguma, ventilācijas sistēmas un elektroapgādes rekonstrukcijai Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71240000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

7975 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VND 2014/35

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība Ances pagasta kultūras nama „Ausmas” jumta seguma, ventilācijas sistēmas un elektroapgādes rekonstrukcijai Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
08/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "BM-projekts", 40103196966

Pasta adrese: "Papardes"-3, Spuņciems, Salas pagasts

Pilsēta/Novads: Babītes novads

Pasta indekss: LV-2105

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 26866999

Faksa numurs: 67934080

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7975    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7975    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv