Rezultāts: Renovācijas darbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
SIA SORMS (40003559401)
Uzvarētājs
SIA "ASKO AS" (42403013960)
Summa
492 215,90 EUR
Tālrunis
+371 27 059 170, 64625283

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/07/2014

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA SORMS

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003559401

 Adrese: Ziemeļu iela 2, Lejas Ančupāni, Vēremu pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4604

 Tālruņa numurs(-i): +371 27 059 170
Faksa numurs(-i) (ja ir): 64625283

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Inese Klimanova, t. 20234343, e-pasts: siasorms@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Renovācijas darbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 09/07/2014
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/07/2014
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "ASKO AS" 42403013960 Saules iela 30, Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4601 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "ASKO AS" 42403013960 Saules iela 30, Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4601 Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "ASKO AS"  42403013960  Saules iela 30, Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4601  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 492215.9 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības Ministrija, SIA Vides Investīciju Fonds
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv