Grozījumi: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās iecirkņos „Kurzeme”, „Zemgale” un „Daugava””

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
SIA Rīgas namu pārvaldnieks (40103362321)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.rnparvaldnieks.lv...
Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 31/07/2014

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA Rīgas namu pārvaldnieks, 40103362321


Pasta adrese: Mārtiņa iela 7


Pilsēta/Novads: Rīga


Pasta indekss: LV-1007

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Krišjāņa Valdemāra iela 106/108


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Iveta Strūģe

Tālruņa numurs: 22020575

E-pasta adrese: iveta.struge@rnparvaldnieks.lv


Faksa numurs: 67320031

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rnparvaldnieks.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rnparvaldnieks.lv

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās iecirkņos „Kurzeme”, „Zemgale” un „Daugava””
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās iecirkņos „Kurzeme”, „Zemgale” un „Daugava”
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  45421132-8
Papildu kods (-i)  
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: SIA RNP 2014/21

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 13/03/2014 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
13/03/2014 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.6

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Lomonosova iela 12

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.7

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Lubānas iela 8

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.9

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Maskavas iela 150

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.10

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Maskavas iela 219 A

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.23

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Zilupes iela 5

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.27

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Auru iela 7B

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.28

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Baltā iela 17

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.30

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Baltā iela 24

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.31

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Bēnes iela 2

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.32

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Birzes iela 46

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.33

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Buļļu iela 23

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.34

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Buļļu iela 25

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.36

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Dammes iela 22

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.38

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Dammes iela 48

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.39

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Dārza iela 36

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.40

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Dolomīta iela 2

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.42

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Dzirciema iela 35

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.43

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Dzirciema iela 45

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.44

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Dzirciema iela 47

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.45

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Dzirciema iela 93

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.47

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Grīvas iela 11 k. 9

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.50

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Kalnciema iela 1 k. 1

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.51

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Kalnciema iela 1 k.2

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.52

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Kalnciema iela 1 k. 3

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.53

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Kuldīgas iela 22

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.54

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Kurzemes prospekts 50

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.55

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Kurzemes prospekts 2

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.58

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Kandavas iela 8 k. 2

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.61

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Kurzemes prospekts 86

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.63

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Kurzemes prospekts 136

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.66

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Lidoņu iela 23

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.67

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Lilijas iela 12

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.69

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Mazā Stacijas iela 20

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.70

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Morica iela 20B

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.71

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Palangas iela 5

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.72

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Palangas iela 8

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.73

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Plēksnes iela 14

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.75

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Riekstu iela 21

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.76

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Šauļu iela 1

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.80

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Slokas iela 19

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.81

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Slokas iela 193

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.82

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Spilves iela 33

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.83

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Stūres iela 7

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.84

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Tālavas gatve 3

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.85

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Tālavas gatve 9

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.86

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Tapešu iela 46

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.88

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Zentenes iela 17

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.89

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Zentenes iela 47

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.92

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Ārlavas iela 5

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.104

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Līvciema iela 9 k. 2

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.105

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Mārupes iela 10

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiem

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.115

Šī teksta vietā: Logu izgatavošana un uzstādīšana kāpņu telpās Valdeķu iela 50 k. 3

Jābūt: /
Iepirkuma daļas pārtraukšanas pamatojums (ja piemērojams): Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, konkurss pārtraukts, jo piedāvātā zemākā cena pārsniedz ar dzīvokļu īpašniekiem saskaņotās izmaksas par logu nomaiņas darbiemIV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv