Rezultāts: Ēkas energoefektivitātes uzlabošana

Publicēts
30.07.2014
30.07.2014
Pasūtītājs
"V.J.M. BŪVE" (42403032196)
Uzvarētājs
SIA "ASKO AS" (42403013960)
Summa
397 988,20 EUR
Tālrunis
+37128822553

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/07/2014

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): "V.J.M. BŪVE"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42403032196

 Adrese: Jupatovkas iela 3a, Rēzekne, Latvija, LV 4601

 Tālruņa numurs(-i): +37128822553
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Jānis Zirdziņš

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Ēkas energoefektivitātes uzlabošana
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 09/07/2014
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/07/2014
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "ASKO AS" 42403013960 Saules iela 30, Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4601 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "ASKO AS" 42403013960 Saules iela 30, Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4601 Latvija
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "ASKO AS"  42403013960  Saules iela 30, Pleikšņi, Ozolaines pag., Rēzeknes nov., LV-4601  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 397988.2 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības Ministrija, SIA Vides Investīciju Fonds
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv