Grozījumi: “Būvdarbi projekta „Lubāna ezera hidrotehnisko būvju kompleksa aizsargspēju palielināšana piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem – 1.kārta Dienvidaustrumu dambja rekonstrukcija” ietvaros”

Publicēts
11.07.2014
11.07.2014
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (90000064161)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
http://www.zm.gov.lv...
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/367825...