Rezultāts: Autobusa pieturvietu nojumju, soliņu un atkritumu urnu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

Publicēts
30.07.2014
30.07.2014
Pasūtītājs
Iecavas novada dome (90000056376)
Uzvarētājs
SIA "SALMET" (50003854131)
Summa
6 930,00 EUR
Sludinājums
www.iecava.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 30/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iecavas novada dome, 90000056376
Pasta adrese: Skolas 4,
Pilsēta/Novads: Iecavas novads Pasta indekss: LV-3913 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Mārtiņš Veinbergs Tālruņa numurs: +371 63941301
E-pasta adrese: dome@iecava.lv Faksa numurs: +371 63941991
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iecava.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.iecava.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Autobusa pieturvietu nojumju, soliņu un atkritumu urnu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Iecavas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


autobusa pieturvietu nojumju, soliņu un atkritumu urnu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
44112100-9 44000000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6930 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

IND 2014/14

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: par autobusa pieturvietu nojumju, soliņu un atkritumu urnu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
15/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "SALMET", 50003854131

Pasta adrese: Bērzu iela 6

Pilsēta/Novads: Salaspils, Salaspils nov.

Pasta indekss: LV-2169

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: anda@salmet.lv

Tālruņa numurs: +37129215222

Faksa numurs: +37167468159

Vispārējā interneta adrese (URL): www.salmet.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6930    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6930    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv