Grozījumi: Būvdarbu izpilde Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošanai, ERAF projekta “Balvu novada Bērzpils ciema ūdenssaimniecības sakārtošana” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/084 ietvaros.

Publicēts
02.06.2014
02.06.2014
Pasūtītājs
Balvu novada pašvaldība (90009115622)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
http://www.balvi.lv...
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/362564...