Grozījumi: LLU AAZL būvniecība un AAZI mācību un pētniecības bāzes rekonstrukcija ERAF līdfinansētajam projektam “Mūsdienīgas zinātnes materiāltehniskās bāzes pilnveide Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas Valsts nozīmes pētniecības centra ietvaros”

Publicēts
25.02.2014
25.02.2014
Pasūtītājs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (90000041898)
Termiņš
skat. paziņojumu
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/349543...