Rezultāts: Telpu remonts Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos Rīgā

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Nodrošinājuma valsts aģentūra (90009112024)
Uzvarētājs
SIA "UL nami" (40003589035), SIA "Cleanhouse" (40003371991), SIA "PRO FORMA" (90009118031)
Summa
41 168,76 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Nodrošinājuma valsts aģentūra, 90009112024
Pasta adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1026 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Iepirkumu un realizācijas nodaļas vecākā referente Alīna Bogdanova Tālruņa numurs: 67829070
E-pasta adrese: iepirkumi@agentura.iem.gov.lv Faksa numurs: 67829076
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.nva.iem.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.nva.iem.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: īpašuma pārvaldīšana, apsaimniekošana, būvniecības nodrošināšana, iepirkuma veikšana u.c.
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Telpu remonts Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos Rīgā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


telpu remonts Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45000000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41168.76 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

IeM NVA 2013/98

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: par telpu remontu ēkā stabu ielā 89
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
14
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "UL nami", 40003589035

Pasta adrese: Bezdelīgu iela 12

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1048

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ulnami@inbox.lv

Tālruņa numurs: 29429799

Faksa numurs: 67614147

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 11929.38    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 11929.38    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: par telpu pārbūvi ēkā Krustpils ielā 10
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
17
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Cleanhouse", 40003371991

Pasta adrese: Rankas iela 13

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1005

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: janis.gavars@cleanhouse.lv

Tālruņa numurs: 29359989

Faksa numurs: 67519940

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 24029.59    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 24029.59    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: par telpu kosmētikso remontu Krustpils ielā 63A
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
14
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "PRO FORMA", 90009118031

Pasta adrese: Jaunsiliņu iela 13

Pilsēta/Novads: Mārupe, Mārupes novads

Pasta indekss: LV-2167

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: guntars.forma@inbox.lv

Tālruņa numurs: 26335525

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5209.79    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5209.79    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

iepirkuma priekšmeta daļas “Divu ēku Piedrujas ielā 5, Rīgā, fasādes remontdarbi” un “Logu nomaiņa Ezermalas ielā 8, Rīgā” tika pārtrauktas finanšu trūkuma dēļ

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv