Rezultāts: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ,,Ietves gar Cieceres upi (posmā no Ezera ielas 7 līdz Zvejnieku ielai) rekonstrukcija par ietvi ar veloceliņu un gājēju tilta būvniecība Saldū”

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Saldus novada pašvaldība (90009114646)
Uzvarētājs
SIA "Inženierbūve" (40103001095)
Summa
6 300,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Saldus novada pašvaldība, 90009114646
Pasta adrese: Striķu ielā 3
Pilsēta/Novads: Saldus Pasta indekss: LV-3801 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Igita Levenoviča Tālruņa numurs: 63807281
E-pasta adrese: igita.levenovica@saldus.lv Faksa numurs: 63881100
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.saldus.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.saldus.lv/4798/iepirkumi4/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ,,Ietves gar Cieceres upi (posmā no Ezera ielas 7 līdz Zvejnieku ielai) rekonstrukcija par ietvi ar veloceliņu un gājēju tilta būvniecība Saldū”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Saldus

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71220000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6300 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SNP 2013/83

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība objektam ,,Ietves gar Cieceres upi (posmā no Ezera ielas 7 līdz Zvejnieku ielai) rekonstrukcija par ietvi ar veloceliņu un gājēju tilta būvniecība Saldū”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
04/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
7
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Inženierbūve", 40103001095

Pasta adrese: Āzenes iela 20

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1048

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@inzenierbuve.lv

Tālruņa numurs: 67089190

Faksa numurs: 67089190

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6300    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6300    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv