Rezultāts: Regulējamā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja no jauna izbūvēto un rekonstruēto elektroenerģijas sadales sistēmas objektu izmaksu izvērtējums

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (90001162258)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MMX Energy” (40103322564)
Summa
7 740,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, 90001162258
Pasta adrese: Ūnijas iela 45
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1039 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Viesturs Kadiķis Tālruņa numurs: 67097276
E-pasta adrese: Viesturs.Kadikis@sprk.gov.lv Faksa numurs: 67097277
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.sprk.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.sprk.gov.lv/lapas/Sabiedrisko-pakalpojumu-regulesana-un-regulators#Publiskie-iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Regulējamā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja no jauna izbūvēto un rekonstruēto elektroenerģijas sadales sistēmas objektu izmaksu izvērtējums

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 10
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Regulējamā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja no jauna izbūvēto un rekonstruēto elektroenerģijas sadales sistēmas objektu izmaksu izvērtējums līdz Ls bez PVN 10 000

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79310000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

7740 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SPRK 2013/618

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Regulējamā sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja no jauna izbūvēto un rekonstruēto elektroenerģijas sadales sistēmas objektu izmaksu izvērtējums
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
28/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MMX Energy”, 40103322564

Pasta adrese: Plaužu iela 16

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV - 1073

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 66002247

Faksa numurs: 66004027

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7740    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7740    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv