Sludinājums: Ķekavas novada apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana autoceļā V6 – putnu fabrika „Ķekava”

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Ķekavas novada dome (90000048491)
Termiņš
02.12.2013
Pilsēta
Kontaktpersona
Ilga Viegiņa
E-pasts
Tālrunis
67935803

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Ķekavas novada dome, 90000048491
Pasta adrese: Gaismas iela 19 korpuss 9
Pilsēta/Novads: Ķekava Pasta indekss: LV-2123 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Ilga Viegiņa Tālruņa numurs: 67935803
E-pasts: iepirkumi@kekava.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.kekava.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.kekava.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Ķekavas novada apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana autoceļā V6 - putnu fabrika „Ķekava”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: AutoceļšV6 - putnu fabrika „Ķekava”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Ķekavas novada apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana autoceļā V6 - putnu fabrika „Ķekava”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45230000-8

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             31/03/2014(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ĶND 2013/43

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 02/12/2013 (dd/mm/gggg)        Darba laiks No pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 09.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 08.00 līdz 13.00. Pusdienas pārtraukums no plkst. 13.00 līdz 14.00 izņemot piektdienas

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 02/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. KPFI, SIA „Vides investīciju fonds”, „Ķekavas novada apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana autoceļā V6 - putnu fabrika „Ķekava””

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma līgumu slēdz tikai pēc „Ķekavas novada apgaismojuma infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšana autoceļā V6 - putnu fabrika „Ķekava”” projekta apstiprināšanas un lēmuma saņemšanas no SIA „Vides investīciju fonds”.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv