Sludinājums: Jaunas mēslu krātuves būvniecība

Publicēts
19.11.2013
19.11.2013
Pasūtītājs
Gaižēni SIA (44101019987)
Termiņš
17.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Gaižēni SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44101019987

Adrese: Valmieras iela 9-5, Cēsis, Cēsu novads, Latvija, LV4101

Tālruņa numurs(-i): (+371)64123138
Faksa numurs(-i) (ja ir): (+371)64122695

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis Aleks Rasmussens [Alex Rasmussen], tālr. (+371)29149877, e-pasts: alex@livlande.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Jaunas mēslu krātuves būvniecība
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Brūveri", Brunavas pagasts, Bauskas novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/05/2014
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 90300 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 17/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 14:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valmieras iela 9-5, Cēsis, Cēsu novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Lauku attīstības programmas (ELFLA) pasākums Lauku saimniecību modernizācija
9. Cita informācija (ja nepieciešams): nav
10. Pievienotie dokumenti 340429__0_TehSpecmslukrtBrveri.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv