Rezultāts: Instrumentu, celtniecības, santehnikas un elektrības remontmateriālu (turpmāk – Preču) piegāde Viduslatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Viduslatgales profesionālā vidusskola (90009613236)
Uzvarētājs
SIA „DZELME D" (41503004946), SIA Latvijas – Lietuvas kopuzņēmums „KU-ZILĀ EZERZEME” (41503010590), SIA „DZELME D” (41503004946), SIA „Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VECAIS MAKSS”" (41502010201)
Summa
12 570,39 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Viduslatgales profesionālā vidusskola, 90009613236
Pasta adrese: Ezerkalna iela 4,
Pilsēta/Novads: Ezerkalna iela 4, Jaunaglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads Pasta indekss: LV- 5304 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: J;anis Strods Tālruņa numurs: 29197164
E-pasta adrese: j_strods@inbox.lv Faksa numurs: 65381252
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vpv.edu.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vpv.edu.lv/iepirkum.php

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Instrumentu, celtniecības, santehnikas un elektrības remontmateriālu (turpmāk – Preču) piegāde Viduslatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Viduslatgales Profesionālā vidusskola

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


„Instrumentu, celtniecības, santehnikas un elektrības remontmateriālu piegāde Viduslatgales Profesionālās vidusskolas vajadzībām”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
44110000-4 44115210-4
44510000-8
31000000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

12570.39 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VPV 2013/2016

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Instrumentu un aprīkojuma piegāde”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „DZELME D", 41503004946

Pasta adrese: Ventspils iela 60, Daugavpils LV- 5404

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV- 5404

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: dzelmed@inbox.lv

Tālruņa numurs: 65420922, 29296860

Faksa numurs: 65420922

Vispārējā interneta adrese (URL): Nav

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1871.25    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1871.25    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Celtniecības remontmateriālu piegāde”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA Latvijas – Lietuvas kopuzņēmums „KU-ZILĀ EZERZEME”, 41503010590

Pasta adrese: Saules iela 71, Daugavpils, LV - 5403

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV - 5403

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ezerzeme@apollo.lv

Tālruņa numurs: 65429115, 26137706

Faksa numurs: 65429115

Vispārējā interneta adrese (URL): Nav

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7180.06    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7180.06    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Santehnikas remontmateriālu piegāde”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „DZELME D” , 41503004946

Pasta adrese: Ventspils iela 60, Daugavpils LV- 5404

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV- 5404

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: dzelmed@inbox.lv

Tālruņa numurs: 65420922, 29296860

Faksa numurs: 65420922

Vispārējā interneta adrese (URL): Nav

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1766.32    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1766.32    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Elektrības remontmateriālu piegāde”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „Daugavpils pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VECAIS MAKSS”", 41502010201

Pasta adrese: 18.Novembra iela 104a, Daugavpils LV-5417

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5417

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: vmakss@inbox.lv

Tālruņa numurs: 65438824, 29296860

Faksa numurs: 65438824

Vispārējā interneta adrese (URL): Nav

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1752.76    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1752.76    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv