Sludinājums: Iekārtu piegāde infrastruktūras modernizēšanai un energoefektivitātes uzlabošanai

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
SIA "INFLEKS" (40003451869)
Termiņš
04.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "INFLEKS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003451869

Adrese: Viskaļu iela 27a, Rīga, LV-1026, Latvija, 1026

Tālruņa numurs(-i): 67551879
Faksa numurs(-i) (ja ir): 67551658

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis, Ventis Mikuda, e-pasts: ventis.mikuda@infleks.lv, tālr. +371 67551879

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Iekārtu piegāde infrastruktūras modernizēšanai un energoefektivitātes uzlabošanai
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Viskaļu iela 27A, Rīga, LV-1026
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 01/03/2014
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 740000 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 04/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Viskaļu iela 27A, Rīga, LV-1026
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: SIA „Vides investīciju fonds”
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Energoefektivitātes paaugstināšana SIA „INFLEKS” ražošanas ēkā
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 340592__0_NolikumsInflekss.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv