Rezultāts: Graudu un sēklu pirmapstrādes ceha būvniecība

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
ZS "ĶIVEĻI" (48501001046)

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 21/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS "ĶIVEĻI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48501001046

Adrese: "Ķiveļi", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, Latvija, LV-3876

Tālruņa numurs(-i): 29183128
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Jānis Kleins, tālrunis: 29183128, e-pasts: dpagri@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu un sēklu pirmapstrādes ceha būvniecība
3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā: 20/11/2013
4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir:
5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem: Izmaiņas līguma izpildes laikā un piedāvājuma derīguma termiņā
6. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv