Sludinājums: Graudu un sēklu pirmapstrādes ceha būvniecība

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
ZS "ĶIVEĻI" (48501001046)
Termiņš
16.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 21/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): ZS "ĶIVEĻI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 48501001046

Adrese: "Ķiveļi", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, Latvija, LV-3876

Tālruņa numurs(-i): 29183128
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Jānis Kleins, tālrunis: 29183128, e-pasts: dpagri@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Graudu un sēklu pirmapstrādes ceha būvniecība
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Ķiveļi", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 20/08/2014
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 348750 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 16/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Ķiveļi", Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): ELFLA, Lauku saimniecību modernizācija
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Iepazīties ar iepirkuma priekšmeta aprakstu un saņemt tā kopiju piegādātāji var no 25.11.2013. līdz 16.12.2013. Saldus novada Jaunlutriņu pagasta "Ķiveļos"
10. Pievienotie dokumenti 340772__0_KiveliIUBiep.prieksm.apraksts.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv