Sludinājums: Dzīvojamās mājas Celmu iela 3, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Biedrība "Celmu 3" (40008153257)
Termiņš
20.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 22/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Biedrība "Celmu 3"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008153257

Adrese: Celmu iela 3-50, Liepāja, Latvija, LV-3405

Tālruņa numurs(-i): 29825495
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projektu vadītājs Gints Šukteris, 25663379, gints.sukteris@apse.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Dzīvojamās mājas Celmu iela 3, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Celmu iela 3, Liepāja
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 02/02/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 225659.34 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 20/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Peldu iela 41-2, Liepāja
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LIAA
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 340883__0_NolikumsC2131.pdf
340883__1_Pielikumsprojekts.7z

Avots: pvs.iub.gov.lv