Sludinājums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Laivinieku ielā 7/13, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
SIA Namu Serviss APSE (42103033900)
Termiņš
13.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Namu Serviss APSE

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42103033900

Adrese: Peldu iela 41-2, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i): 63421750
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63483219

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projektu vadītājs, Gints Ločmelis, 25663374, gints.locmelis@apse.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Laivinieku ielā 7/13, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Laivinieku 7/13, Liepāja, LV-3401
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 25/08/2014
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 174442.15 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 13/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Peldu iela 41-2, Liepāja, LV-3401
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 340452__0_nolikumsNS2139.pdf
340452__1_PielikumsNS2139.zip

Avots: pvs.iub.gov.lv