Sludinājums: Čipsu ražotnes izveide Jersikas pagastā

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Glear" (40103467743)
Termiņš
16.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 21/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Glear"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103467743

Adrese: Strauta iela 3,Salaspils, Salaspils novads, Latvija, LV-2169

Tālruņa numurs(-i): +371 20222929
Faksa numurs(-i) (ja ir): -

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Rūdolfs Ligers

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Čipsu ražotnes izveide Jersikas pagastā
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Tisa", Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/10/2014
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 600000 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 16/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dzirnavu iela 55-7, Rīga, LV-1010
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Kartupeļu un citu augu čipsu ražotnes izveide
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Tehniskā specifikācija ieinteresētajiem piegādātājiem tiks izsniegta pēc pieprasījuma.
10. Pievienotie dokumenti 340763__0_Nolikumsbvniecbai.pdf
340763__1_pielikuminolikumam.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv