Grozījumi: Centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve Mārupes novadā – I., II. un III. rajons

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība " Mārupes komunālie pakalpojumi" (40103111018)
Termiņš
skat. paziņojumu
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA: SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Akciju sabiedrība " Mārupes komunālie pakalpojumi", 40103111018
Pasta adrese: Skultes iela m.15 dz.1
Pilsēta/Novads: Skulte, Mārupes novads Pasta indekss: LV-2108 Valsts: Latvija
Kontaktpunkts (-i): Akciju Sabiedrība " Mārupes komunālie pakalpojumi", Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Dace Šveide
Tālruņa numurs: +371 67915279
E-pasta adrese: dace.sveide@mkp.lv Faksa numurs: +371 67925486
Interneta adreses
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): http://www.mkp.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.marupe.lv

II IEDAĻA: LĪGUMA VAI METU KONKURSA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums (kā norādīts sākotnējā paziņojumā): Centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve Mārupes novadā – I., II. un III. rajons
II.1.2) Īss līguma vai iepirkuma (-u) vai metu konkursa apraksts (kā norādīts sākotnējā paziņojumā): Centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūve Mārupes novadā – I., II. un III. rajons

II.1.3) Iepirkuma nomenklatūra (CPV) (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  45231300-8
Papildu kods (-i) 45232423-3
 
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)
Atklāts konkurss
Slēgts konkurss
Sarunu procedūra
Metu konkurss

III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs (kā norādīts sākotnējā paziņojumā): A/S MKP 2013/1/KFII-5

III.2.2) Sākotnējais paziņojums, uz kuru attiecas šī publikācija
Sākotnējā paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums: 2013/S 189-326968 28/09/2013 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
26/09/2013 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras pārtraukšana vai izbeigšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Dalības uzaicinājums varētu tikt publicēts atkārtotiIV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgās iedaļas un punkta numuru)


IV.3.1) Grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā dalības uzaicinājumā vai sākotnējā paziņojumā par metu konkursuAttiecīgajos iepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.4) Datumi, kas jālabo sākotnējā dalības uzaicinājumā vai sākotnējā paziņojumā par metu konkursu

Datumu labojuma vieta:
IV.3.3

Šī teksta vietā:
22/11/2013 (dd/mm/gggg)
10:00

Jābūt:
20/12/2013 (dd/mm/gggg)
10:00

Datumu labojuma vieta:
IV. 3.4

Šī teksta vietā:
22/11/2013 (dd/mm/gggg)
10:00

Jābūt:
20/12/2013 (dd/mm/gggg)
10:00

Datumu labojuma vieta:
IV. 3.7

Šī teksta vietā:
22/11/2013 (dd/mm/gggg)
10:00

Jābūt:
20/12/2013 (dd/mm/gggg)
10:00IV.4. Cita papildu informācija (ja piemērojams): Nolikuma Grozījumu Nr.1 redakcija un saistītā informācija ir publicēta Mārupes novada domes mājas lapā www.marupe.lv.


IV.5. Šī paziņojuma nosūtīšanas datums


14/11/2013

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu - sabiedriskie pakalpojumi

Avots: pvs.iub.gov.lv