Sludinājums: Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Ezerkrasti”ēkas Berģu ielā 160, Rīgā rekonstrukcijas darbu pabeigšanas ietvaros.

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Valsts sociālās aprūpes centrs "RĪGA" (90009226487)
Termiņš
09.12.2013
Pilsēta
Kontaktpersona
Aija Sventecka
E-pasts
Tālrunis
67443955

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts sociālās aprūpes centrs "RĪGA", 90009226487
Pasta adrese: Pāles iela 12
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1024 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Aija Sventecka Tālruņa numurs: 67443955
E-pasts: aija.sventecka@vsacriga.gov.lv Faksa numurs: 67522801
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://vsacriga.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vsacriga.gov.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Sociālā aprūpe
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" filiāles "Ezerkrasti"ēkas Berģu ielā 160, Rīgā rekonstrukcijas darbu pabeigšanas ietvaros.

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: ēka Berģu iela 160, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Būvuzraudzības pakalpojumi.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71000000-8

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  8 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAC "Rīga" 2013/20 ERAF

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 09/12/2013 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 8:00:16:30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 09/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 9:30

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

09/12/2013 (dd/mm/gggg) Laiks: 9:40
Vieta:  Rīgā, Pāles ielā 12, konferenču telpā

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, "Valsts sociālās aprūpes centra "Rīga" sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu attīstība" (līguma Nr. 3DP/3.1.4.1/10/IPIA/CFLA/002/002)

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv