Rezultāts: Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra „Citrus skola” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Publicēts
25.11.2013
25.11.2013
Pasūtītājs
SIA "Reāls" (45403001032)

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 25/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Reāls"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45403001032

Adrese: Kurzemes iela 8, Jēkabpils, Latvija, LV-5202

Tālruņa numurs(-i): 26441417
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Valdes loceklis Laura Krastiņa, 26441417, citruscentrs@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra „Citrus skola” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā: 06/11/2013
4. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir:
5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem: Izmaiņas nolikumā
6. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv